Denna kristna gemenskap/kyrka som jag nämner måste ta Ordet på allvar, en gemenskap som verkligen tror att Bibeln är Guds Ord. Som dessutom tar Dig på allvar och ser dina gåvor, intressen och talanger så att du kan bli väl använd för Guds konungarike, för Gud har en plan även för Dig! Ta dig själv på allvar, låt dig utrustas, lämna åskådarbänken och tjäna Herren väl! Genom detta bekräftas din tro genom gärningar, något som stärker både dig och andra, och låter budskapet att det finns frälsning genom tron på Jesu gå ut till människorna! Genom denna vandring som jag nämnt så har kyrkan inte alltid visat sig från sin bästa sida. (Märk väl att detta här skriver jag inte för att så split och osämja utan för att det skall leda till frälsning och klarsyn). Både genom drömmar och verkliga möten har det visat sig att den inte alltid fullgör sitt uppdrag. Det må vara det ena eller andra som pengar, positioner, titlar, politiskt maktövertagande, otro mot att Ordet är sant och så vidare. Oavsett orsak så förvårar det vägen till att komma till tro och passiviserar människan. Även via drömmar har jag sett samma sak, att kyrkan kan utgöra ett hinder mer än en möjlighet att komma till tro. Därför varnar jag för ulvar i fårakläder inom kyrkan. Nog finns dessa både inom och utanför kyrkan, men värst är det nog när du inte förväntar dig dessa ulvar. Så välj kristen gemenskap med förnuft och uppta inte bara en bänkplats i kyrkan för att förbättra statistiken.

Herrens hjälp

Genom Herrens hjälp, kraft och ledning har jag bland annat sett storm som har lugnat sig efter bönesvar, sett drömmar om kommande dagar, varit med om hjälp och stöd från vår Herre i den djupaste sorg, sett tecken om kyrkans förfall och bekräftelse på detta, varit med om handpåläggning där jag skakat, drivit bort mörka krafter som funnits i hus, smort dörrar, och bett för människor så att de upplevt en välsignelse från Gud.

Rening av Kyrkan- Vittnesbörd!

Tag vara på denna stund när du läser denna sida. Ditt liv kan förändras. Detta som står har jag själv upplevt och jag vet att även du kan vandra på denna väg!

Detta kan förändra ditt liv

Jag har vandrar en lång väg på trons väg och längre blir denna vandring. Jag har sett och varit med om både Herrens hjälp och fiendens angrepp. Det jag kan bekräfta av egen erfarenhet är att Bibeln är sann och livgivande. Att den som tror och håller fast vid Jesus kommer uppleva det mest fantastiska, ett evigt liv med vår Herre och Skapare. Låter det otroligt? Läs nedan så förstår ni mer om varför jag klart håller fast vid detta!

 

Eller vad sägs om detta som inträffade just under den tid som jag höll på att skriva ner denna sida om att bibeln är sann och att vi genom Ordet får lära känna Fadern och Sonen och ta emot den Helige Ande. Jag fick en dröm som gällde en kvinna men mindes inget om innehållet, vaknar på morgonen och hennes ansikte kommer till mig som en stark bild som etsar sig fast. Jag undrar varför jag får denna bild så klart i mitt sinne. Jag ber därför för henne för jag misstänker att hon behöver någon hjälp och att vår Herre låter mig få upp henne i mitt sinne för att jag skall på något sätt agera. Jag vet vem hon är men har nog aldrig pratat med henne. Berättar för min hustru om det hela. Min hustru har haft med henne att göra via en öppen förskola. Jag åker och handlar mat en timme senare och möter kvinnan vars ansikte hade naglat sig fast i mina tankar precis när jag lämnar butiken och hon samtidigt går in. Jag återvänder in i butiken, söker upp henne, och berättar som det är för henne att jag drömde en dröm där hon fanns med, att hennes ansikte kom till mig som en påminnelse av något slag och att jag bett för henne och att jag inte riktigt visste varför detta skett. Hon tittade på mig och sade att hon visste varför. Hon sade ”Min far har i natt gått bort”. Jag säger att jag skall fortsätta att be för henne och att om hon vill veta mer så kan hon kontakta mig genom min hustru.

Fiendens angrepp

Likväl har jag även varit med om det som inte varit alltför roligt. Inom kyrkan har jag bland annat stött på människor som ser andra kristna samfund som konkurrenter, hänvisning till släkt istället för bibeln för att legitimera sin åsikt, baktalande, stängda dörrar, diskuterande pengar men inte Gud, gående bakom ryggen och att jag fått sitta på kyrkbänken men användes inte på ett gott vis utan förblev för det mesta en åskådare. Jag har även som exempel varit med om konkreta angrepp från mörkret och känt hur en stad genomsyrats på kort tid av mörkret.

Varför har jag då upplevt detta?

Genom de upplevelser som jag varit med om får jag en bekräftelse på att Bibeln är sann och tron på Jesus ger evigt liv. Det som framträder av vad jag fått uppleva och se är en strid mellan ont och gott, där undrens tid inte är förbi och där det runt hörnet kan komma underbara tecken, möten och händelser. Jag till och med förväntar mig att Gud ingriper, hjälper, stödjer, tillrättavisar och lär.

 

Det jag fått uppleva är inte bara för mig, som om jag skulle behålla dessa upplevelser som i en litet låda bara för mig, utan jag tror att de är givna likaväl för er som läser detta, som en livsnödvändighet att få höra, trostecken som givits för att stärka tron för många och få människor att komma till tro.

 

Vägen till Livet

Jag har lagt min tillit till att Guds Ord är sant som det står i Bibeln. Ju mer jag läst desto mer har skriften öppnat sig. Jag ser att texterna i bibeln knyts samman och har ett djup och en kraft därför att Ordet är levande, det vill säga Ordet ger liv och formar mig! Jag har helt enkelt tagit bibeln på allvar. Bibeln är Guds Ord till människorna. För att kunna ta emot Ordet så tror jag att det måste finnas en vilja att ta mot det med ödmjuket (dvs att göra sig mottaglig). Inte nog att Bibeln är sann, den har fått mig att lära känna den som har skapat oss alla, bär och stöttar och älskar oss alla så innerligt. Genom tron på Jesus Kristus öppnar sig vägen till evigt liv, eller som det står i Johannesevangliet 14:6-7 Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7 Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far . Nu känner ni honom och har sett honom."


Det finns en väg även för dig, den må vara smal, lång och kan upplevas som en delvis ensam vandring bland människorna. Jag själv, som jag förstår, sattes på undantag, för att härdas, formas och i slutändan giva god frukt. Denna härdning upplevdes som en svår tid men har lett till en närhet och intimitet med Jesus, konungarnas Konung och herrarnas Herre.

 

Likaväl är det så att den som står upp för Guds ord blir angripen på det ena och andra sättet, både via människor och direkt från den onde. Det är därför som ni kan läsa om denna splittrade bild ovan om både Herrens hjälp och angrepp från mörkret. Det jag fått till mig är en enkel uppmaning att hålla ut och hålla fast i tro.


Genom denna vandring som jag nämnt så har kyrkan inte alltid visat sig från sin bästa sida. (Märk väl att detta här skriver jag inte för att så split och osämja utan för att det skall leda till frälsning och klarsyn). Både genom drömmar och verkliga möten har det visat sig att den inte alltid fullgör sitt uppdrag. Det må vara det ena eller andra som pengar, positioner, titlar, politiskt maktövertagande, otro mot att Ordet är sant och så vidare. Oavsett orsak så förvårar det vägen till att komma till tro och passiviserar människan. Även via drömmar har jag sett samma sak, att kyrkan kan utgöra ett hinder mer än en möjlighet att komma till tro. Därför varnar jag för ulvar i fårakläder inom kyrkan. Nog finns dessa både inom och utanför kyrkan, men värst är det nog när du inte förväntar dig dessa ulvar. Så välj kristen gemenskap med förnuft och uppta inte bara en bänkplats i kyrkan för att förbättra statistiken.

Denna kristna gemenskap/kyrka som jag nämner måste ta Ordet på allvar, en gemenskap som verkligen tror att Bibeln är Guds Ord. Som dessutom tar Dig på allvar och ser dina gåvor, intressen och talanger så att du kan bli väl använd för Guds konungarike, för Gud har en plan även för Dig! Ta dig själv på allvar, låt dig utrustas, lämna åskådarbänken och tjäna Herren väl! Genom detta bekräftas din tro genom gärningar, något som stärker både dig och andra, och låter budskapet att det finns frälsning genom tron på Jesu gå ut till människorna!

I vår Herres Jesu Kristi namn

Magnus Carlsson.

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use