Rening av Kyrkan- Hjälp till Du också!

Vi står inför en mycket speciell tid. Håll fast vid Jesus som vår Herre. Han är Vägen, Sanningen och livet. Kommande dagar i världen kommer inte bli lätta så håll ut och håll fast. Förankra dig i Ordet! Låt inte massmedia få fylla dig utan bli istället uppfylld av Ordet! Bed och agera efter Herrrens vägledning!

1 Petr 2:24 och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten.

Jes 35:8 En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas ”den heliga vägen”. Ingen oren skall färdas på den men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar.

Känner du Dig manad att vara med och påverka Sverige i en positiv renande kraft baserad på Bibeln som Guds Ord? Då ber vi Dig att komma med på en spännande resa i detta nätverk / rörelse, för nu går båten. Läs mer på hur tanken är hur vi kan samarbeta för Sanningen och Evangeliets möjlighet att klart sprida sig över vårt land. Med enkla ord så ber vi inom nätverket / rörelsen om en förändringens tid, en tid av märkbart ljus från vår Herre för människorna, en storm av rening av Sverige. Kom med du också!

Storm över Sverige

I denna kaotiska tid där grundvalarna skakas finns det bara en säker plats att fly till, nämligen till Guds närhet i tron på Jesus Kristus. Denna väg är inte alltid lätt att finna. Där Ordet predikas och förs ut klart och rent, där Gudskärlek och Gudsfruktan råder finns förutsättningar för att Ordet skall bära frukt och nå människornas hjärtan. Tilliten till Ordet har hos många präster och lekmän försvagats. Något måste ske för att inte ett urvattnat Ord skall föras ut till människorna och uppfylla deras hjärtan samtidigt som de blandar sin ringa tro med världens tankegångar. Därför har detta nätverk / rörelse aktiverats, nämligen för att bana väg för rening av kyrkan.

Vision om rening av kyrkan

Vi vill att Ordet skall spridas klart och rent, att Ordet skall genomsyra och få genomslag i kyrkan, att hinder som finns skall tas bort för en förändring så att ljuset åter skiner över oss människor med full kraft och därigenom når till våra hjärtan.

Med Ordet som grund i våra hjärtan

Skapa plats för Ordet

genom bön, fasta och agerande rena kyrkokroppen

för att Ordet skall blir känt

och att Ordet därigenom skall spridas

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use