VERKTYGSLÅDAN FÖR RENING

Verktygslådan är ett hjälpmedel för aktivera Oss för rening av kyrkan. Det förutsätts att den som agerar med verktygslådan som stöd även själv bygger på Skriften som Guds Fasta Ord, är mogen i tron och har sann längtan i sitt hjärta.

Rening av Kyrkan- Bön och Handling!

Mark 11:17 Han undervisade dem och sade: ”Är det inte skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett rövarnäste.”

Ps 23 1-2 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro.

Konkret till Dig som önskar deltaga

Det är gott ifall du kan finna en eller två andra i ditt område som delar din längtan. Kontakta dessa och börja be tillsammans. Bed om vägledning, ödmjuka er och närma er Kristus dag för dag. Hitta andra utanför ert eget område för nya grupper. Fundera på vad ni kan göra för att påverka den rådande situationen till det bättre. Det finns många vägar som ni kan agera på såsom att möta och samtala med människor, skriva insändare, skicka in förslag till beslutsfattare, sätta upp affischer, tala i radion, ta plats i beslutande organ, predika och så vidare.

Agera på det sätt som passar bäst efter den egna kapaciteten och efter det sätt som vår Herre vill att vi skall agera på. Notera noga att bönen är grunden och då även med en god lyhördhet. Bönens kraft är stor. Du kan även ta kontakt med detta nätverk för att få inspiration, se kontaktsidan.

Förstå den skillnad det är för Oss alla att gå från att många gånger varit isolerade små öar till att bli aktiva med broar mellan varandra i tjänst för Hoppet!

Verktygslådans innehåll:

Bygg små aktiva grupper (2-3 personer per grupp) som dels

söker efter likasinnade i andra områden för spridning till dessa nya områden

Grunden är att grupperna...

...Identifierar problem ….Be och agera

...Såsom

att människor inte inser att de håller på att missa frälsningen

att Ordet inte når klart ut till människorna

att längtan till Ordet är svag då världen tar över människornas tankegångar

att tilliten till Ordet är svag

Nätverket / Rörelsen

söker efter förändring/förbättring (rening) av kyrkokroppen

stödjer och påverkar ansvariga i syfte att få fram en positiv förändring

skapar hopp för församlingen genom att Ordet sprids klart

påvisar skillnaden mellan ett klart och oklart (orent) följande av Ordet

påverkar vilja och tjänande i församlingen genom personligt engagemang

är som en stormvind

intar positioner som mörkret försöker hålla

håller bönen levande

De olika enskilda grupperna, med Skriften som grund stödjer varandra genom aktiv kommunikation och genom en hemsida som stöttar med material. Allt i syfte att återta terräng för det klara Evangeliets skull.

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use