Rening av Kyrkan- Intresseväckande!

Ords 1:7 Att frukta HERREN är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren.

1 Tim 6:20 Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig, och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det.

Länkar

Här presenteras Länkar som kan hjälpa oss alla. Varje länk har sin svaghet, likaväl som vi alla människor har våra svagheter. Ta till dig det som du finner gott, begrunda och använd dem med förstånd.

Den Kristnes kamp

Väder och Naturkatastrofer

http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use