1 Kor 6 9-11 :9 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 11 Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

Rening av Kyrkan- Vår Bas!

Hes 33: 11 och 17 11 Svara dem: Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar! Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?

17 Men när dina landsmän säger: Herrens väg är inte rätt, då är det tvärtom deras egen väg som inte är rätt.

Dessa rader talar till oss idag. Vänd om!

Detta står Nätverket / Rörelsen för

Vi står för återupprättande av Skriften i människornas hjärtan och handlingar i tron på Jesus Kristus. Vi står bakom och stödjer ett nätverk över Sverige som önskar, ber om och agerar för att Guds ord skall vara rättesnöret för våra liv. 

Rörelsen är inte bunden till visst specifikt trossamfund.De som stöttar detta nätverket kommer från olika samfund. Det som för oss samman är längtan och tjänande för Gud genom tron på Jesus Kristus.

Om vi var dag kan närma oss vår Herre, lära känna Skriften och bidra till Ordets spridning så är det gott.

Hur det hela började

Starten skedde i Lödöse (gamla Göteborg), där samtal mellan lekmännen Magnus Carlsson och Espen Orderud om den rådande situationen, gick över till handling. De började att planlägga för att vi som ofta varken är hörda eller sedda ändå kan bidra med våra liv för Guds skull genom bön och handling. Ett antal andra lekmän var redan i ett tidigt skede stödjande.

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use