Rening av Kyrkan- Svar på dina frågor!

Frågor och Svar

Joh 16:3 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.

Här presenteras Frågor och Svar som skall göra det lättare för vårt deltagande och förenkla kommunikationen.

*Hur kan jag stödja nätverket för rening av kyrkan?

Genom bön och handling är grunden för Dig som aktivt vill delta. Om det är så att du sympatiserar med www.rening.se så får Du gärna föra kunskapen om sidan vidare till andra människor. Läs gärna det som står under sidan "Verktygslådan" för vidare information.

* Från vilken bibelutgåva är citaten på hemsidan hämtade ifrån?

Alla citaten är från Folkbibeln.

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use